Ny aftale: Dropper brobetaling -og gør motorvejen færdig

Der var især to gode nyheder for borgerne i Frederikssund Kommune, da Regeringen i dag fremlagde Infrastrukturplan 2035.

Af aftalen fremgår det, at Frederikssundmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund nu bliver til noget og anlægsarbejdet går i gang i 2026. Prisen forventes at blive godt 2,9 mia. kroner.

Kamp mod brobetaling lykkedes

Allerede før Kronprinsesse Marys Bro stod færdig, var der stor modstand mod, at broen blev en betalingsbro. Mange af modstanderne samledes i gruppen “Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro” for ad den vej, at påvirke kommunalpolitikere, folketingspolitikere og ansvarlige ministre.

Nu ser det ud til at deres kamp er lykkedes. I hvert fald er aftaleparterne blevet enige om, at fjerne betalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Det vil ske ned virkning fra 2022 efter vedtagelsen af den nødvendige lovgivning at afskaffe brugerbetalingen. I den forbindelse nedlægge selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund. Af aftalen fremgår det, at der afsættes 1,1 mia. kroner til det arbejde.