Hold øje med grønt vand i Frederikssund

Foto: E.ON

For at identificere eventuelle utætheder tilsætter E.ON et grønt og ufarligt farvestof til fjernvarmevandet i Frederikssund mandag den 22. oktober.

De husstande, der har en defekt i deres fjernvarmeinstallation, kan opleve, at deres varme brugsvand får et grønligt skær. Det kolde brugsvand bør som udgangspunkt ikke blive grønt. Har man grønt vand, skal man derfor kontakte E.ON, og den eventuelle defekt i fjernvarmeinstallationen skal udbedres.

Hos E.ON arbejder man løbende på at gøre varmeforsyningen så bæredygtig og effektiv som muligt. Gennem flere år har man arbejdet intensivt på at effektivisere varmeproduktionen og gøre den mere klimavenlig, samtidig med at fjernvarmenettet er blevet vedligeholdt. Nu vil E.ON også kigge på, om der kan være defekter eller utætheder i varmekundernes fjernvarmeinstallationer, som er med til at øge de samlede fjernvarmeomkostninger.

– Utætheder og defekter i fjernvarmenettet og ude hos den enkelte fjernvarmekunde kan have stor indvirkning på fjernvarmeværkets samlede økonomi, fordi vi hele tiden er nødt til at ekstrabehandle fjernvarmevandet i nettet. Dels fordi der i nogle tilfælde presses ubehandlet brugsvand ind på nettet ude fra vores fjernvarmekunder, men også fordi vi dagligt skal hælde ret store mængder behandlet vand på nettet fra fjernvarmeværket for at dække lækagerne. I sidste ende går det altså ud over alle fjernvarmekunder, hvis ikke vi yder en kollektiv indsats for at holde vandspild og varmetab på et minimum. Det er derfor til glæde for såvel miljøet som vand- og varmeregningen, at utætheder opdages og udbedres, siger Brian Geppert, direktør i E.ON Varme.

Det skal du gøre, hvis du har grønt vand
Grønt vand i det varme vand er tegn på en defekt varmtvandsbeholder eller varmtvandsveksler. Dermed løber der fjernvarmevand ud, og eftersom fjernvarmevand ikke er beregnet til at bade i eller indtage, er det vigtigt, at defekten bliver udbedret. Så snart dette er gjort, vil der ikke længere løbe fjernvarmevand ud af vandhanerne eller bruserne, og ens brugsvand vil ikke længere være grønt. Hvis der løber grønt vand ud af vandhanerne eller bruseren, skal du kontakte E.ON, som vil hjælpe dig godt videre med at få udbedret den defekt eller utæthed, der måtte være i fjernvarmeinstallationen.

Det grønne vand er ikke farligt
Det grønne vand er i sig selv ikke farligt, og denne metode til lækagesporing har været benyttet af forskellige andre fjernvarmeselskaber i en årrække. Dog er det grønne vand et tegn på, at fjernvarmevandet blander sig med brugsvandet. Da fjernvarmevand ikke er beregnet til at bade i eller til at indtage, er det vigtigt, at man kontakter E.ON, hvis man oplever grønt vand hjemme hos sig selv eller måske endda i naturen, da de eventuelle utætheder eller defekter skal findes og udbedres. Det kan man gøre ved at ringe til E.ON på 70 27 05 77 og taste 5.

Har man spørgsmål til ”grønt vand”-kampagnen, er man også meget velkommen til at ringe til E.ON på telefon 70 27 05 77 eller læse mere på E.ONs hjemmeside: www.eon.dk/gront-vand.