Jægerspris: Voldsomme prisstigninger på varme

Det bliver dyrt at holde varmen til vinter – Hos Jægerpris Kraftvarme har man varslet store prisstigninger.

Når minusgraderne efter nytår presser termometeret i bund, vil det kunne ses i pengepungen. Højere gaspriser, en stigning i fastafgiften og den variable afgigt betyder ifølge Jægerspris Kraftvarme, en stigning for gennemsnitshus, der bruger 16.000 kwh årligt, på 6.100 kroner – eller 53,9%.

Årsagen er den seneste tids voldsomme stigning på elektricitet og naturgas. Ifølge Jægerspris Kraftvarme er prisen for naturgasen til varmeproduktion seks doblet inden for det sidste år, og alene fra årsskiftet er den steget med ca. 300% – og prisen stiger fortsat.

Det er stor efterspørgel på gas i hele Europa og verden, kombineret med mindre leverancer, som er årsag til de stærkt stigende priser på gas.