Frederikssund Hospital skal modtage Corona-patienter

Region Hovedstaden forventer, at der vil opstå press på sundhedsvæsnet i forbindelse med det igangværende udbrud af COVID-19.

Derfor skal regionens hospitaler være i stand til at modtage, teste, visitere, behandle – herunder varetage intensiv behandling af patienter fra eget optageområde med mistanke om eller konstateret smitte med coronavirus.

Det gælder også hospitalet i Frederikssund.

Det betyder, at personalet skal igennem en intensiv uddannelse, for at være klar til opgaven.