Kommunen udbyder byggeretter til 220 nye boliger i Vinge

Nu udbyder Frederikssund Kommune igen byggeretter til byprojektet Vinge.

På sit seneste møde besluttede Frederikssund Byråd, at indlede en udbudsproces for flere af de kommunalt ejede arealer i Vinge.

Køber forpligter sig, ifølge rammerne for det kommende udbud, til at købe minimum 22.000 byggeretsmeter svarende, hvilket svarer til ca. 220 nye boliger i Vinge. Samtidig skal en fremtidig køber – i samarbejde med Frederikssund Kommune – revidere helhedsplanen fra 2013 for stationsområdet, så den afspejler blandt andet den igangværende projektering af stationen og adgangvejene dertil.

Det er et næsten enigt Byråd, som nu har valgt at fortsætte udviklingen af byen Vinge, og det glæder borgmester John Schmidt Andersen:

– Det betyder meget, at vi politisk står sammen om at skabe ny fremdrift i Vingeprojektet. Vi ved, at stationen er på vej og at staten vil bygge et nyt fællesmagasin i Vinge til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet for omkring 300 mio. kr. Med beslutningen om at udbyde arealer til salg er der nu lagt en plan for de kommende års udvikling i Vinge, og Byrådet har sendt et klart signal om, at vi vil Vinge. Vi kan se vejen videre frem, og den tager vi ét skridt ad gangen, uden at vi dermed har givet køb på vores ambitioner om en ny by, der bygger på værdier som nærhed, natur og bæredygtighed, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Han understreger, at udviklingen af Vinge stadig tager udgangspunkt i de oprindelige tanker og ideer fra Henning Larsen Arkiteternes helhedsplan fra 2013, om end der er brug for en opdatering af dele af den, og at den opdaterede helhedsplan skal godkendes politisk.

Kommunen skal eje “Det grønne hjerte”
På mødet blev det også vedtaget, at det er kommunen som skal eje og drive Vinges grønne byfælles – også kendt som “Det grønne hjerte”.

Desuden blev det vedtaget, at der skal etableres en stor fælles grundejerforening, som skal være rammen om fælles aktiviteter i Vinge og skal påtage sig en række opgaver inden for anlæg, drift og arrangementer med fokus på fælles interesser. Den økonomiske ramme for Vingeforeningen bliver et bidrag på fem kr. (2019-priser) pr. byggeretsmeter pr. grundejer.